Verzorging

Elke overledene heeft recht op een laatste verzorging met eerbied en piëteit. Vaak betekent deze rite een goede en dankbare afsluiting voor de naasten. Wellicht wilt u helpen bij deze laatste verzorging? Met begrip en ervaring steunen wij familieleden die deze persoonlijke zorg samen met ons willen uitvoeren.